Негізгі қордағы тиындар, медальдар, ордендер, плакеткалар, жетондарды есепке алу бойынша

АРНАЙЫ ТҮГЕНДЕУ КІТАБЫ

 

Шифр

№ р-р

Шифр

№ п-п

Жазылу

датасы

Дата записи

Негізгі заттар тізімі

№ по основному инвентарю

Заттың аталуы

Наименование предмета

Анықтама және сипаттам

Определение и описание

Металдың атуы

Наименование металла

Өлшемі

(мм)

Размер

(в мм)

 

Салмағы

(гр)

Вес (в гр)

проба

Сақталынуы

сохранность

Негіздеме

основание

Ескерту

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графа должны быть по больше

Графа должны быть по больше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 стр нужны